Disclaimer

Algemeen
Alle prijzen op deze site zijn bruto prijzen in Euro’s, zowel het bedrag exclusief BTW als inclusief BTW staat vermeld.
De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De genoemde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant.
De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en aflevering
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
Producten worden door Barco marine equipment via een door haar gekozen dienst verzonden tenzij anders overeengekomen. Doorgaan worden alle producten de eerste werkdag na verzending bij u aangeboden.

Privacy
Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon.

Hyperlinks en downloads
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover Barco marine equipment geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites.

Copyright
Niets van de deze website mag worden verveelvoudigd, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de beheerders. Het gebruik van tekst- of fotomateriaal van de deze website op andere websites is ten strengste verboden, evenals het invoegen van rechtstreekse links naar foto’s of internetpagina’s van de deze website. Er wordt naar gestreefd om uitsluitend oorspronkelijk tekst- en fotomateriaal te gebruiken op deze website. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, dan gebeurt het gebruik onder de strikte voorwaarde dat al het materiaal uitsluitend voor informatieve en/of educatieve doeleinden wordt verspreid en beroept Barco Marine Equipment B.V. zich op het wettelijk gedefinieerd citeer- en persrecht voor de inclusie van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Op al het fotomateriaal berust copyright. Ongeautoriseerde overname in welke vorm dan ook is verboden. Zie Auteurswet 1912. Wij zijn gerechtigd om dan een meervoud te rekenen van de tarieven zoals wij deze hanteren. Eventuele toestemming wordt altijd gegeven voor een enkele foto en vorm van (beperkte) publicatie.

Browser info
De Barco Marine Equipment website is getest met Firefox, Chrome en Internet explorer.
Mocht u gebruik maken van een andere browser en daarbij worden naar uw mening dingen niet goed weergegeven vragen wij u dit te melden via het contactformulier. Wij zullen ons best doen aanpassingen te doen zodat ook u optimaal gebruik kunt maken van de Barco Website.

Afbeeldingen
Voor onze site en folders maken wij gebruik van diverse afbeeldingen. In de meeste gevallen zijn het afbeeldingen die wij via onze leveranciers hebben verkregen. In sommige gevallen gebruiken wij afbeeldingen die wij via het internet hebben gevonden. In de meeste gevallen betreffen dit foto’s die aangemerkt staan als “Public Domain“.
Indien wij de rechtmatige eigenaar kunnen achterhalen zullen wij vooraf toestemming vragen. Het kan dus ook voorkomen dat wij de rechtmatige eigenaar niet hebben weten te achterhalen.
Bent u van mening dat wij een foto gebruiken waarvan u de eigenaar bent? Laat het ons dan a.u.b. weten.