05.003 – Generator valt uit

Deze FAQ is van toepassing op alle Fischer Panda NE generatoren.

De generator loopt en valt onverhoopt uit. Dit kan diverse oorzaken hebben.
Belangrijk is om naar het paneel te kijken. Op het paneel zitten diverse LED’s die een alarm weer kunnen geven.
Afhankelijk van welk paneel u heeft branden Rood/Groen of alleen Rood.

Als de generator niet loopt, brandt altijd de LED van de oliedruk rood.

paneel-panda-NE

 

1 – Motor temperatuur alarm
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met de temperatuur van de motor.
De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn. Laat de motor eerst afkoelen en controleer vervolgens het koelvloeistof en de impeller.
Indien bijvoorbeeld de impeller bladen mist, dient de impeller vervangen te worden. Let er hierbij goed op dat u de missende bladen terug vindt.

Indien de generator na het uitvallen direct weer te starten is en deze blijft lopen, kan het ook een probleem met een temperatuurschakelaar zijn.
Iedere generator heeft diverse schakelaars die bij een vaste waarde “uitslaan”. De schakelaars hebben 2 aansluitingen indien er verbinding tussen de 2 polen is mag de generator (blijven) lopen. Is de verbinding verbroken moet de generator stoppen.
In de meeste gevallen moet de motor dan geruime tijd afkoelen alvorens deze weer kan lopen. Mocht de generator dus direct weer te starten zijn, lijkt dit meer op een defecte temperatuursensor.
Om te testen welke sensor het is, kan een sensor tijdelijk overbrugt worden. Overbrug nooit alle sensoren tegelijk!
LET OP! voor langere tijd overbruggen van een sensor kan tot schade aan de generator leiden!

2 – Lekkage alarm
Er is water in de capsule van de generator.
Dit alarm is bij de meeste generatoren (99%) niet gebruikt. Dit is een optioneel alarm.

3 – AC spanningsfout
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met het voltage van de generator.
Om te beoordelen wat er aan de hand is, dient de generator losgekoppeld te worden van het boordnet.
Veelal kunt u dit doen door de zekering automaat uit te zetten. Start vervolgens de generator weer.
Blijft de generator dan normaal lopen, is er een probleem in het boordnet. Controleer wel het voltage van de generator door in de AC box op klemmen X2 het voltage te meten.

4 – AC Voltage fout
Indien deze LED rood brand, is er een probleem met het voltage van de generator.
De generator hoeft niet af te slaan op dit alarm! Wel is het nodig om de generator, en met name de condensatoren, na te (laten) kijken.
Let op!! Werken aan condensatoren kan levensgevaarlijk zijn! Laat dit altijd door een ervaren elektricien doen.

5 – Wikkeling temperatuur alarm
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met de temperatuur van de wikkeling van de generator.
Dit probleem kan voorkomen als de interne circulatiepomp

6 – Oliedruk alarm
Als de generator niet loopt, brandt altijd de LED van de oliedruk rood. De generator loopt immers niet, dus er is geen oliedruk.
Zodra de generator loopt zal de LED groen gaan branden of voor panelen met één kleur LED uit gaan.
Bij een daadwerkelijk oliedruk alarm zal de LED vaak eerst (snel) rood beginnen te flikkeren om vervolgens uit te vallen.

7 – DC spanning alarm
Dit alarm heeft te doen met de startaccu. De startaccu verzorgd ook de 12 volt stroom voor de alarmsystemen en het paneel.
Indien de spanning te laag of juist veel te hoog wordt, schakelt de generator uit.
Het probleem wordt dan veroorzaakt door de dynamo of de startaccu zelf.

 

 

Testen van de alarmen
Het kan handig zijn om af en toe de LED alarmweergave te testen om zo zeker te weten of alles functioneert.
Een basis test kan gedaan worden door het paneel aan te zetten zonder de generator te starten.
Door kabel 3 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de motor temperatuur (1) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 5 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de oliedruk (6) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 6 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de DC spanning (7) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 7 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van voltage (4) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 11 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de AC spanningsfout (3) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 12 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de wikkeling (5) temperatuur alarm rood moeten laten oplichten.

Als dit allemaal gebeurt, bent u ervan verzekert dat u een goede alarm uitlezing heeft.

 

Posted in: Generatoren