05.001 – Generator wil niet starten

Deze FAQ geldt alleen voor de Fischer Panda i Generatoren
( Modellen 4.000i / 5.000i / 8.000i / 10.000i / 15.000i / 25i / 45i zowel Marine als Voertuig)

Controleer allereerst de accuspanning van de startaccu in rust.
Indien deze te laag eerst de accu goed opladen met een externe acculader.

Mocht de generator dan alsnog niet starten, haal dan de voedingskabel tussen de generator en de inverter los aan de inverter zijde.
Start vervolgens de generator nog maals.

Als de generator nu wel start, is er een probleem met de inverter. Neem dan contact op met onze technische dient. Zorg ervoor dat u het serienummer van de generator bij de hand heeft. (Formaat X00-000-000)

Start de generator nu nog niet, is het aan te raden het dieselsysteem na te lopen.
De makkelijkste manier is om een dagtank aan te sluiten direct op de generator.

Posted in: Generatoren