Faqs

Generatoren (3)

05.001 – Generator wil niet starten

Deze FAQ geldt alleen voor de Fischer Panda i Generatoren
( Modellen 4.000i / 5.000i / 8.000i / 10.000i / 15.000i / 25i / 45i zowel Marine als Voertuig)

Controleer allereerst de accuspanning van de startaccu in rust.
Indien deze te laag eerst de accu goed opladen met een externe acculader.

Mocht de generator dan alsnog niet starten, haal dan de voedingskabel tussen de generator en de inverter los aan de inverter zijde.
Start vervolgens de generator nog maals.

Als de generator nu wel start, is er een probleem met de inverter. Neem dan contact op met onze technische dient. Zorg ervoor dat u het serienummer van de generator bij de hand heeft. (Formaat X00-000-000)

Start de generator nu nog niet, is het aan te raden het dieselsysteem na te lopen.
De makkelijkste manier is om een dagtank aan te sluiten direct op de generator.

05.002 – Monteren nieuw Koelwater aansluitblok

Het komt niet heel vaak voor, maar het kan voorkomen dat het koelwater aansluitblok vervangen dient te worden.
Oorzaken kunnen zijn verstopping of slijtage.

Aangezien er heel veel verschillende uitvoeringen zijn adviseren wij u alvorens de defecte weg te gooien eerst de juiste te bestellen. Wij hebben hiervoor een compleet overzicht met alle maten en dergelijke.

Er zijn geen pakkingen hiervoor beschikbaar. Om het nieuwe koelwater aansluitblok waterdicht te maken kunt u Sikaflex “kit” gebruiken.

05.003 – Generator valt uit

Deze FAQ is van toepassing op alle Fischer Panda NE generatoren.

De generator loopt en valt onverhoopt uit. Dit kan diverse oorzaken hebben.
Belangrijk is om naar het paneel te kijken. Op het paneel zitten diverse LED’s die een alarm weer kunnen geven.
Afhankelijk van welk paneel u heeft branden Rood/Groen of alleen Rood.

Als de generator niet loopt, brandt altijd de LED van de oliedruk rood.

paneel-panda-NE

 

1 – Motor temperatuur alarm
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met de temperatuur van de motor.
De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn. Laat de motor eerst afkoelen en controleer vervolgens het koelvloeistof en de impeller.
Indien bijvoorbeeld de impeller bladen mist, dient de impeller vervangen te worden. Let er hierbij goed op dat u de missende bladen terug vindt.

Indien de generator na het uitvallen direct weer te starten is en deze blijft lopen, kan het ook een probleem met een temperatuurschakelaar zijn.
Iedere generator heeft diverse schakelaars die bij een vaste waarde “uitslaan”. De schakelaars hebben 2 aansluitingen indien er verbinding tussen de 2 polen is mag de generator (blijven) lopen. Is de verbinding verbroken moet de generator stoppen.
In de meeste gevallen moet de motor dan geruime tijd afkoelen alvorens deze weer kan lopen. Mocht de generator dus direct weer te starten zijn, lijkt dit meer op een defecte temperatuursensor.
Om te testen welke sensor het is, kan een sensor tijdelijk overbrugt worden. Overbrug nooit alle sensoren tegelijk!
LET OP! voor langere tijd overbruggen van een sensor kan tot schade aan de generator leiden!

2 – Lekkage alarm
Er is water in de capsule van de generator.
Dit alarm is bij de meeste generatoren (99%) niet gebruikt. Dit is een optioneel alarm.

3 – AC spanningsfout
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met het voltage van de generator.
Om te beoordelen wat er aan de hand is, dient de generator losgekoppeld te worden van het boordnet.
Veelal kunt u dit doen door de zekering automaat uit te zetten. Start vervolgens de generator weer.
Blijft de generator dan normaal lopen, is er een probleem in het boordnet. Controleer wel het voltage van de generator door in de AC box op klemmen X2 het voltage te meten.

4 – AC Voltage fout
Indien deze LED rood brand, is er een probleem met het voltage van de generator.
De generator hoeft niet af te slaan op dit alarm! Wel is het nodig om de generator, en met name de condensatoren, na te (laten) kijken.
Let op!! Werken aan condensatoren kan levensgevaarlijk zijn! Laat dit altijd door een ervaren elektricien doen.

5 – Wikkeling temperatuur alarm
Indien deze LED rood blijft branden is er een probleem met de temperatuur van de wikkeling van de generator.
Dit probleem kan voorkomen als de interne circulatiepomp

6 – Oliedruk alarm
Als de generator niet loopt, brandt altijd de LED van de oliedruk rood. De generator loopt immers niet, dus er is geen oliedruk.
Zodra de generator loopt zal de LED groen gaan branden of voor panelen met één kleur LED uit gaan.
Bij een daadwerkelijk oliedruk alarm zal de LED vaak eerst (snel) rood beginnen te flikkeren om vervolgens uit te vallen.

7 – DC spanning alarm
Dit alarm heeft te doen met de startaccu. De startaccu verzorgd ook de 12 volt stroom voor de alarmsystemen en het paneel.
Indien de spanning te laag of juist veel te hoog wordt, schakelt de generator uit.
Het probleem wordt dan veroorzaakt door de dynamo of de startaccu zelf.

 

 

Testen van de alarmen
Het kan handig zijn om af en toe de LED alarmweergave te testen om zo zeker te weten of alles functioneert.
Een basis test kan gedaan worden door het paneel aan te zetten zonder de generator te starten.
Door kabel 3 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de motor temperatuur (1) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 5 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de oliedruk (6) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 6 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de DC spanning (7) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 7 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van voltage (4) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 11 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de AC spanningsfout (3) alarm rood moeten laten oplichten.
Door kabel 12 van het paneel of van de klemmenstrook los te halen, zou de LED van de wikkeling (5) temperatuur alarm rood moeten laten oplichten.

Als dit allemaal gebeurt, bent u ervan verzekert dat u een goede alarm uitlezing heeft.

 

Koel/Vries units (4)

06.001 – Koelkast/Vriezer wordt niet koud

Als de te koelen ruimte niet koud wordt dienen de volgende zaken bekeken te worden.

Krijgt de installatie stroom?
Dit is te controleren door met behulp van een multimeter te meten op de + en – aansluiting op de elektrische units van de compressor.
Het voltage dient tijdens een startpoging van de compressor boven de 10,4 VDC (12 volts installatie) of 22 VDC (24 volts installatie) te blijven.
Noteer voor referentie het voltage, op de aangegeven punten, in rust en tijdens een startpoging maar dan wel zonder dat de acculader loopt.

Indien het verschil tussen de gemeten voltages op de accu of op aansluitpunten te groot is (meer dan 1 volt minder) dan is het raadzaam de kabels te controleren en/of te vervangen.

Loopt de compressor?
Als u de thermostaat in de hoogste stand zet, dan behoort de compressor te blijven lopen.
Is dit niet het geval, kunt u op de elektronische unit een brug plaatsen tussen de aansluitpunten C en T. Als deze brug geplaatst is moet de compressor blijven lopen.

06.002 – Compressor loopt wel, maar koelt niet

Als de compressor wel loopt, maar niet koelt is er naar alle waarschijnlijkheid een tekort aan koelmiddel in het systeem.
De reden hiervoor is bijvoorbeeld een lekke O-ring of een lekkage in de leidingen of de verdamperplaat.

Indien het een lekke o-ring betreft is het een kwestie van deze vervangen en de installatie op laten vullen door een koeltechnicus.

06.003 – Thermostaat vervangen

Het vervangen van de thermostaat is zeer eenvoudig. Als er met beleid gewerkt word is het een klusje van een paar minuten.

Waar goed op gelet moet worden is dat de voeler draad voorzichtig behandeld wordt. Als deze knikt werkt de thermostaat namelijk niet meer.
Het is ook belangrijk dat u de voeler ook op dezelfde plaatst terugzet op de verdamper voor een goede werking.

De 2 draden naar de elektronische unit sluit u aan op de punten C en T.
Welke draad u op welke aansluiting doet maakt niet uit.

06.004 – Compressor start niet

Indien de compressor niet start zijn er diverse mogelijkheden.

1) Een stroom technisch probleem (zie FAQ 06.001)
2) Een probleem met de elektronische unit
3) Een probleem met de compressor zelf.

Met behulp van een standaard LED kan er een alarmcode getoond worden welke meer verteld over het probleem.
Sluit de LED aan zoals in onderstaand schema;

Klik voor grotere weergave
Klik voor grotere weergave

De code wordt weergegeven als een aantal maal dat de LED knippert.

1x – De elektronische unit ontvangt een te laag voltage
Mogelijke problemen:
– Controleer het inkomende voltage.
– Aangetaste aansluitingen (reinigen)

2x – Fan neemt meer dan 1 amp. stroom.
Mogelijke problemen:
– Controleer of de fan vrij kan draaien
– Controleer of de fan werkt.

3x – Compressor start fout.
Mogelijke problemen:
– Te weinig tijd tussen afslaan en weer starten. Haal de stroom voor 10 minuten van de unit en probeer het dan nogmaals.

4x – Compressor overbelast
Mogelijke problemen:
– Te weinig tijd tussen afslaan en weer starten. Haal de stroom voor 10 minuten van de unit en probeer het dan nogmaals.
– Haal de elektronische unit van de compressor los. Op de compressor worden nu een aantal pinnen zichtbaar.
Met behulp van een multimeter kun u nu de weerstand van de diverse pinnen onderling meten. Alle mogelijke combinaties pinnen dienen een weerstand te hebben die overeenkomt. Een tiende verschil is niet erg, maar het verschil mag niet te groot worden.

5x – Elektrische overbelasting
Mogelijke problemen:
– Controleer het inkomende voltage

 

Toiletten (1)

10.001 – PHII toilet ontkalken en smeren

Om het PHII toilet te ontkalken, smeren en te reinigen kunt u een beetje motorolie in de pot gieten. Bij het spoelen wordt de olie dan langs alle belangrijke punten gevoerd.

Reinigen met algemeen verkrijgbaar chloor en andere schoonmaakmiddelen zal leiden tot schade aan het toilet en de diverse onderdelen.

image_pdfimage_print